Opprette og administrere menyelementer i footer


2019 10 10 15h38 14

For å opprette eller redigere et menyelement i footer må du velge Innhold (1) -> Footer links (2) fra menyen. Du kommer da til en side som viser oversikt over menypunktene og titlene i footeren (3). For å opprette et nytt menypunkt eller tittel for menypunktene så klikker du på knappen "Ny artikkel" oppe i høyre hjørne (4).


2019 10 11 14h15 04

Du kan velge å opprette et nytt menypunkt med lenke eller en tittel for menypunkter. Dette velger du øverst i menyen til høyre (se skjermbilde over). Titler benyttes for å gruppere lenker i footer-menyen. Når du oppretter en ny lenke kan du velge hvilken side det skal linkes. I skjermbildet over linkes det til siden "News".

⬅ Nettsider Adresse og sosiale medier i footer ➡