Opprette et program (Programmer)


2019 11 11 15h35 23

For å opprette eller redigere et program eller en programfase må du velge Innhold (1) -> Program (2) fra menyen. Du kommer da til en side som viser oversikt over programmene som er opprettet (3). For å opprette et program eller en programfase klikker du på knappen "Ny artikkel" oppe i høyre hjørne (4).

Merk at du må være i kontekst av "UE Norge" (velges øverst til venstre i skjermbildet) for å legge til programmer for portalen.

2019 11 11 15h47 03

Når du har klikket på "Ny artikkel" kan du velge om du ønsker å opprette et program eller en programfase (1). Dersom du lager en fase kan du også knytte denne fasen til et program ved å velge "Forelder" (2).

2019 11 11 15h52 08

Det er også mulig å knytte faser opp mot et program fra programoversikten ved å dra og slippe elementene. I skjermbildet over ser du en oversikt over program og tilhørende faser.

Hvordan du oppretter et program står beskrevet under Innhold og innstillinger for et program. Hvordan du oppretter en fase står beskrevet under Opprette faser.

⬅ Portalen Innhold og innstillinger for et program ➡