Introduksjon


Hovedmeny

2019 08 22 11h28 35

Hovedmenyen på venstre side (1) vil gi tilgang til de seksjonene og verktøyene du trenger for å legge til og redigere innhold. Under følger en kort beskrivelse av de ulike menypunktene.

 • Kontrollpanel: kontrollpanel som brukeren selv kan tilpasse med forhåndsdefinerte moduler/widgets
 • Innhold: her redigeres det meste av innhold for portalen og nettsidene, med unntak av produkter for nettbutikken (Handel)
 • Globaler: globale innstillinger som følger alle sider. Benyttes i løsningen kun for å legge Google maps API nøkkel.
 • Filer: filbibliotek
 • Brukere: oversikt over alle brukere i løsningen
 • Brukermanual: brukerveiledning
 • Handel: oversikt over produkter, samt administrasjon og status for kjøp i nettbutikk
 • Feeds: feeds som benyttes av nettsiden. Her ligger "UE i media" feeden registrert.
 • Freeform: lage skjemaer og administrere innhold fra innsendte skjema
 • Inventory
 • SEO: search engine optimalization for the site
 • Verktøy

Velge korrekt kontekst for innholdsproduksjon

Administrasjonsgrensesnittet til Craft vil benyttes til å legge til/redigere innhold og informasjon for både UE Portal og UE Nettsider. Når du legger til/redigerer innhold for portalen må du velge "UE Norge" fra nedtrekkslisten som er anvist i skjermbildet over (2). Dersom du skal legge til/redigere innhold for de åpne nettsidene må du velge "Åpne sider". Dersom man legger til og redigerer innhold for en spesifikk region (fylke) velges den spesifikke regionen du ønsker å redigere informasjon for. Merk at det er begrenset med innhold som kan redigeres per region (av regionsredaktører). Det beskrives spesifikt i brukerveiledningen hvilke områder som kan redigeres per region.

Sidemeny

2020 01 03 13h56 19

Sidemenyen vises ved redigering av alt type innhold og viser relatert informasjon og valg. Det kan være noe variasjoner i hvordan menyen ser ut avhengig av hva slags innhold du redigerer, men basiselementene er som følger.

Artikkeltype:
hva slags type artikkel/innhold det er (vises dersom det er flere alternative valg). I skjermbildet over kan artikkeltypen være "Fase" eller "Program" (der et program kan ha en eller flere faser).

Lenke:
viser lenkenavnet til innholdet.

Forelder:
dersom innholdet er en underside vises hvilken foreldreside den er koblet til her. Du kan også velge foreldreside for å legge denne aktuelle siden som en underside. I skjermbildet over redigerer man fasen "Hva er Ungdomsbedrift?" som er koblet til programmet "Ungdomsbedrift 2019/2020".

Forfatter:
informasjon om hvilken bruker som har opprettet dette innholdet.

Publiseres:
informasjon om når innholdet er blitt eller blir publisert.

Utløpsdato:
her kan man angi utløpsdato for innholdet. Når utløpsdato- og tidspunkt nås vil innholdet bli deaktivert.

Aktivert:
angir om innholdet er aktivert eller ikke. Dersom innholdet ikke er aktivert vil det ikke vises for brukeren.

Opprettet:
angir når innholdet ble opprettet første gang

Oppdatert:
angir når innholdet sist ble oppdatert.

SEO Preview:
viser forhåndsvisning av hvordan siden vil fremkomme i søk på henholdvis Google, Twitter og Facebook. Der hvor det er aktuelt kan man selv gå inn å justere innstillinger for SEO for innhold (SEO (Search engine optimization)).

Opptak GTM 31. januar ➡