Innholdsblokker / innholdstyper


Riktekst

2019 11 22 12h23 05

Tekstfelt med muligheten for å gjøre enkel formatering av tekst. Sette inn overskrifter, utheve og understreke tekst. Tekst kan også gjøres til linker mot annet innhold i Craft CMS, samt eksterne linker.

Media

2019 11 22 12h26 31

Innholdstype der du kan legge inn bilde eller video. Legger man til mer enn ett bilde og/eller video vil man få en mediakarusell. Brukeren kan i tillegg legge inn tittel og/eller en kort beskrivelse til bildet. Beskrivelsen vil vises over bildet og er ikke det samme som en bildetekst, som angis for det enkelte bilde.

Skjema

2019 11 22 12h35 28

Innholdsblokken brukes for å legge inn et skjema. Kan for eksempel benyttes til påmeldinger. Her finner du mer informasjon om hvordan man lager et skjema: Administrere innsendinger fra skjemaer.

Side om side

2019 11 22 12h44 00

Innholdsblokk med to kolonner der man kan ha et bilde eller video i venstre kolonne og en riktekst i høyre kolonne (eller omvendt ved å velge "Invertert").

Sitat

2019 11 22 12h49 16

En uthevet tekst som primært benyttes for å fremheve noe viktig som er sagt eller skrevet. Brukeren angir selve sitatet og hvem som står bak / har skrevet sitatet.

CTA-kluster

2019 11 22 12h51 57

1-6 CTA-knapper i en klynge. Hvert CTA-element inneholder bilde og tekst, og du kan spesifisere hvor det skal linkes til på siden. For å legge til nye CTA-elementer klikker du på "Legg til rad". For å fjerne et CTA-element kan du klikke på "x"-tegnet til høyre på CTA-elementet. Det er også mulig å endre rekkefølge på CTA-elementene ved å klikke og dra CTA-elementene i det grå området til høyre.

Merk: når man linker til en oppføring fra et CTA-element kan kan du ikke linke på tvers and regioner (sites). Eks. dersom du skriver en nyhetssak for region Viken, kan du ikke linke til oppføringer i andre regioner gjennom denne innholdsblokken. Da vil du få en feilmelding.

Fremhevet innhold

2019 11 22 12h56 21

Innholdsblokk der du kan fremheve historier (Legge til historier) og nyheter (Legg til nyheter). Du kan angi tittel og beskrivelse for innholdsblokken og velge 1 eller flere oppføringer som du ønsker å fremheve. Hver oppføring du fremhever vil bli klikkbar og tar brukeren til den aktuelle historien eller nyhetssaken.

Du kan også legge til en CTA-link til innhold (URL) med egendefinert tekst. Du kan også her bestemme om brukeren skal tas til en ny fane eller at URLen skal åpnes i den eksisterende fanen.

Merk: når man linker til en oppføring fra et fremhevet innhold kan kan du ikke linke på tvers and regioner (sites). Eks. dersom du skriver en nyhetssak for region Viken, kan du ikke linke til oppføringer i andre regioner gjennom denne innholdsblokken. Da vil du få en feilmelding.

Skillelinje

Legg til en skillelinje som del av innholdet. Denne kan foreksempel benyttes for å lage et definert skille i innholdet, eller for å skape mer mellomrom / mer luft mellom innholdet. Du kan velge om skillelinjen skal være synlig (standard) eller skjult.

Link for program-popup

Innholdsblokk som benyttes i programfaser for å linke til spesifikke program-popups i programmet. Her finner du mer informasjon om opprettelse av programmer og faser: Opprette et program (Programmer).

Fremhevede sponsorer

2019 12 20 13h36 43

Dette er en innholdsblokk der du kan fremheve samarbeidspartnere (Opprette samarbeidspartnere).

  • Tittel (1): tittel for innholdsblokken
  • Samarbeidspartnere (2): legg til en samarbeidspartner som skal vises i denne innholdsblokken. Du velger blant samarbeidspartnere som er opprettet (Opprette samarbeidspartnere). Du velger selv URL som samarbeidspartneren skal lede til. Dette kan være samarbeidspartneren sin hjemmeside eller annen ønsket intern eller ekstern URL. Du kan også ta bestemme til brukeren skal tas til en ny fane eller at URLen skal åpnes i den eksisterende fanen.
  • CTA (3) : link til innhold (URL) med egendefinert tekst. Du kan også ta bestemme til brukeren skal tas til en ny fane eller at URLen skal åpnes i den eksisterende fanen.
⬅ Opptak GTM 31. januar Portalen ➡