Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge


HOLD AV DATO

Velkommen til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge
Tid: 28. april kl 10.00
Sted: Nova Spektrum, Lillestrøm

Frist for påmelding er 15. april, frist innspill saker 28. mars. Send en e-post til ue@ue.no om du ønsker å delta.


Medlemmer kan fremme saker som de ønsker behandler på årsmøtet, disse må meldes inn skriftlig senest 28. mars (1 måned før årsmøtet).