Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge


HOLD AV DATO

Velkommen til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge
Tid: 3. mai kl 10.00-11.00
Sted: Thon Hotel Oslo Airport

Frist for påmelding er 15. april, send en e-post til ue@ue.no om du ønsker å delta.


Medlemmer kan fremme saker som de ønsker behandler på årsmøtet, disse må meldes inn skriftlig senest 3. april (1 måned før årsmøtet).

Endelig saksliste og dokumentasjon til møtet blir sendt ut to uker før.

I etterkant av årsmøtet vil det bli rådsmøte for alle medlemmene i Ungt Entreprenørskap Norge.