Erfaringsdeling for UB-lærere på Naturbruk og Restaurant- og matfag


Ungt Entreprenørskap arrangerer uformelt erfaringsdelingsforum for
UB-lærere på utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- &
matfag. Vi ønsker å legge til rette for at dere kan høste erfaringer med
hvordan medkollegaer rundt om i landet jobber med Ungdomsbedrift nå som dere er på slutten av skoleåret, og da spesielt erfaringene knyttet til
vurderingspraksis. Tanken er at du skal få med deg inspirasjon og ideer
ved å dele og lytte til hverandres erfaringer.

Naturbruk

Erfaringsdelingsforum mandag 10. mai 2021, kl. 1430-1530

  • Velkommen
  • UB-året går mot slutten, vurderingspraksis
  • Erfaringsdeling i små grupper med utgangspunkt i felles spørsmål
  • Oppsummering i plenum

Hvem kan delta?

UB-lærere på Naturbruk og på Restaurant- & matfag i alle fylker inviteres til å delta! Både erfarne og nye UB-lærere er velkomne.

Påmelding?

KLIKK HER for å melde deg på!

Vi må ha påmeldingen senest torsdag 6. mai.

Hvordan delta?

Møtet gjennomføres på zoom. Vi sender lenke til alle påmeldte fredag 7. mai.