Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge


HOLD AV DATO

Velkommen til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge
Tid: 23. april kl 10.00-11.00
Sted: Teams


Ønsker du å spille inn saker til årsmøtet så ta kontakt med adm.dir eller styreleder innen 1. mars.

Endelig saksliste og dokumentasjon til møtet blir sendt ut to uker før møtet.

I etterkant av årsmøtet vil det bli rådsmøte for alle medlemmene i Ungt Entreprenørskap Norge.