Erfaringsdeling for lærere på Restaurant- og matfag


Er du entreprenørskapslærer på Restaurant- og matfag (RM) og vil høre
hvordan andre lærere jobber og dele av dine egne erfaringer? Ja, da
oppfordrer vi deg til å delta i et uformelt erfaringsdeligsforum! Det er
første gang UE gjennomfører et slikt forum på tvers av fylker, så er
her er både du og vi førstereis. Vi vil gjerne få ta del i din innsikt,
erfaringer og gode tips – slik at vi kan gjøre Ungdomsbedrift enda bedre
tilpasset din hverdag og det nye læreplanverket. Og ikke minst, så vil
vi at du skal ta med deg inspirasjon i ditt videre arbeid som
entreprenørskapslærer!

Erfaringsdelingsforum for RM holdes tirsdag 19. januar 2021, kl. 1400-1500

Agenda:

  • Velkommen og presentasjon av Jord-fjord-bord konkurransen ved Trine I Haugaard, UE Norge
  • Presentasjonsrunde
  • Gro Birgitte Eriksson, lærer på Karmsund vgs. og Jan Erik Jacobsen i UE Rogaland diskuterer og reflekterer rundt Gro Birgittes praksis og
    erfaring med Ungdomsbedrift på RM så langt i år
  • Erfaringsdeling: Deltakerne blir delt i små grupper og får med seg spørsmål som de diskuterer
  • Oppsummering i plenum

Påmelding?

KIKK HER for å melde deg på! Vi må ha påmeldingen senest torsdag 14. januar.

Møtet gjennomføres på zoom. Vi sender lenke til alle påmeldte fredag 15. januar.

Hvem kan delta?


Lærere på Restaurant- og matfag i alle fylker inviteres til å delta! Både
erfarne og nye UB-lærere er velkomne. Ta gjerne med deg en kollega eller
to som er nysgjerrig på metoden Ungdomsbedrift og som kanskje har lyst
til å starte opp neste skoleår.