Erfaringsdeling for lærere på Naturbruk


Er du entreprenørskapslærer på Naturbruk og vil høre hvordan andre
lærere jobber og dele av dine egne erfaringer? Ja, da oppfordrer vi deg
til å delta i et uformelt erfaringsdeligsforum! Det er første gang UE
gjennomfører et slikt forum på tvers av fylker, så er her er både du og
vi førstereis. Vi vil gjerne få ta del i din innsikt, erfaringer og gode
tips – slik at vi kan gjøre Ungdomsbedrift enda bedre tilpasset din
hverdag og det nye læreplanverket. Og ikke minst, så vil vi at du skal
ta med deg inspirasjon i ditt videre arbeid som entreprenørskapslærer!

Erfaringsdelingsforum for Naturbruk holdes onsdag 20. januar 2021, kl. 1400-1500

Agenda:

  • Velkommen og presentasjon av Jord-fjord-bord konkurransen ved Trine I. Haugaard, UE Norge
  • Presentasjonsrunde
  • Kirsti Kleppe, lærer på Senja vgs. og Maria Gudmundsen i UE Troms diskuterer og reflekterer rundt Kirsti sin praksis og erfaring med Ungdomsbedrift på Naturbruk så langt i år
  • Erfaringsdeling: deltakerne blir delt i små grupper og får med seg spørsmål som de diskuterer
  • Oppsummering i plenum

Påmelding?

KIKK HER for å melde deg på! Vi må ha påmeldingen senest torsdag 14. januar.

Møtet gjennomføres på zoom. Vi sender lenke til alle påmeldte fredag 15. januar.

Hvem kan delta?

Lærere på Naturbruk i alle fylker inviteres til å delta! Både erfarne og nye UB-lærere er velkomne. Ta gjerne med deg en kollega eller to som er nysgjerrig på metoden Ungdomsbedrift og som kanskje har lyst til å starte opp neste skoleår.