September 2020

Møre og Romsdal

Kick-off UB Ålesund VGS

Troms og Finnmark

Innovasjonscamp, Skjervøy

Troms og Finnmark

Kick Off Elevbedrift, Vannøya

Troms og Finnmark

SMART Plast, Harstad

Troms og Finnmark

SMART Plast, Skjervøy

Troms og Finnmark

Kick Off Ungdomsbedrift, Senja