Bankkonto for elevbedrifter i Innlandet

Ungt Entreprenørskap Innlandet tilbyr bankkonto hos SpareBank 1 Østlandet for elevbedrifter som oppfyller følgende kriterier:

  • Elevbedriften er registrert og godkjent hos Ungt Entreprenørskap (via registreringsportalen www.perikum.no).
  • Elevbedriftsperioden strekker seg over minimum 3 måneder.
  • Elevbedriften har en forretningsplan som beskriver forretningsidé, organisering, målsettinger, økonomi og framdriftsplan (se https://arkiv.ue.no/ueeb/UEEB/Start-Elevbedrift/Etablering/9-Forretningsplan). Forretningsplanen legges ved når konto bestilles (se lenke under).
  • Elevbedriften ha to elever som har Bank-ID og som kan administrere kontoen. I tillegg skal ansvarlig lærer ha innsyn. Både de to elevene og ansvarlig lærer må oppgi sitt personnummer når konto bestilles.

Elevbedrifter som oppfyller kriteriene og får tildelt bankkonto, vil få kr. 500,- fra SpareBank 1 Østlandet som blir satt inn på konto ved etablering.

Framgangsmåte:

Dersom dere oppfyller kriteriene over, og ønsker å etablere bankkonto hos SpareBank 1 Østlandet, må dere gjøre følgende:

  • Fyll ut bestillingsskjema HER.
    Her ber vi om navn, personnummer og kontaktopplysninger til de tre personene som skal administrere kontoen (to elever og én ansvarlig lærer).
  • Når kontoen er klar, vil dere få tilsendt kontonummer fra UE, og kan ta kontoen i bruk.
  • Det følger ikke bankkort med kontoen. Dersom dere har behov for å ta ut kontanter, må pengene overføres til en som har kort og som kan ordne med et uttak.

Når elevbedriftsperioden er ferdig, må kontoen avsluttes og et eventuelt overskudd må overføres til den/de som overskuddet skal tilfalle (her er det ulike rutiner på skolene, men hvordan et eventuelt overskudd skal brukes, bør avklares ved oppstart av elevbedriften og helst være nedfelt i elevbedriftens vedtekter).

Dersom kontoen ikke er avsluttet innen 1. september i påfølgende skoleår, vil eventuelle restbeløp tilfalle Ungt Entreprenørskap Innlandet.

UE Innlandet samarbeider også med SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Ringerike Hadeland og SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Ta kontakt med din rådgiver i UE innlandet for nærmere informasjon om disse bankenes ordninger.