Jury

Ungt Entreprenørskap jobber med å inspirere ungdom til å tenke nytt og skape verdier, blant annet ved at elever får øve seg på å starte og drive egen bedrift som en del av undervisningen. 9. februar forventer vi at omkring 200 elever vil presentere sine bedrifter på Regionmesterskapet i Fjellregionen.

Arbeids- og næringslivet i regionen er viktige bidragsytere inn mot våre arrangement. For at vi skal være brobygger mellom næringsliv og utdanning er jobben dere gjør sentral for årets ungdoms- og elevbedrifter.

Ungdoms- og elevbedriftene kan delta i ulike konkurranser der de vil vise hvordan de har jobbet med forretningsplaner, innovasjon, bærekraft, markedsføring, samarbeid og salg. Til hver av disse konkurransene søker vi jurymedlemmer som kan vurdere bedriftene som melder seg på i kategorien.

Alle kategorier bedømmes ut fra innsendt materiell og møte med bedriftene til samtale/intervju på stand mesterskapsdagen 9. februar. Juryarbeidet vil foregå i tidsrommet kl. 09:30-12:30

For å melde din interesse som jurymedlem, fyll ut skjemaet under. Du finner det også HER.

Juryen vil bli kontaktet i løpet av uke 5, og må ha mulighet til å stille opp på selve mesterskapsdagen mellom kl 09.30 og 12.30.