Velkommen til FM UB 2023

FM INN medlogo 3

Ungt Entreprenørskap Innlandet ønsker velkommen til Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift 2023!

Arrangementet foregår på Scandic Hamar onsdag 22. mars.

Hvem kommer?

  • Ungdomsbedrifter fra de videregående skolene i Innlandet som driver ungdomsbedrift i skoleåret 2022-2023.
  • Entreprenørskapslærere fra de videregående skolene i Innlandet.
  • Representanter fra arbeids- og næringsliv deltar i ulike juryer.
  • Samarbeidspartnere
  • Publikum

Vi ønsker alle velkommen til en inspirerende dag med fokus på kreativitet, samarbeid og skaperglede!