Lærer og mentor

FMUB INN laerermentor

Kontaktperson i Ungt Entreprenørskap Innlandet:

Inger Toril Holte Breien
Inger Toril Holte Breien
Rådgiver