Program

09.00: Åpner for rigging av stands

10.00: Åpning av INNspire 2023, v. Einar Busterud, ordfører i Hamar kommune

10.15: Messa er åpen for publikum. Elevbedriftene står på stand.

(det blir felles lunsjpause for alle deltakerne kl. 11 - 11.30)

11.30: Erfaringsdeling for lærere:
Knut Lerhol, Vang barne- og ungdomsskule, og Anne Lise Østmoe, Åsnes ungdomsskole, forteller om hvordan de jobber med elevbedrift.
Sted: Pauline multisal.

12.45: Rydding

13.10: Musikkinnslag fra scenen ved Oda Hjelle og Martin Strøm

13.15: Premieutdeling

14.00: Ferdig for dagen

Innovasjonsoppgave

Parallelt med at elevbedriftene står på stand, vil de jobbe med en oppgave der de må bruke kreativiteten sin og komme med nyskapende ideer. Løsningsforslag leveres kl. 12, og det beste bidraget blir premiert!