Program

09.00: Åpner for rigging av stands

10.00: Åpning av INNspire 2023

10.30: Organisert mingling for elevbedriftene

11.00: Lunsj

11.30: Messa er åpen for publikum. Elevbedriftene står på stand.

13.00: Premieutdeling

13.45: Rydding og hjemreise

Programmet er foreløpig og kan endres. De ytre tidsrammene ligger fast og endres ikke.