Kvalifisering og påmelding

Hvem kan delta på INNspire?

For å melde seg på INNspire, må elevbedriften være kvalifisert/utvalgt fra sin skole/region. Dette kan foregå på ulike måter. Dersom elevbedriftene deltar på en regional messe, vil uttaket skje der. Andre har skolemesser på egen skole.

Ta gjerne kontakt med UE-rådgiver i din region dersom dere er usikre på hvordan dere skal velge ut deltaker til INNspire.

Påmelding

Elevbedrifter som er kvalifisert til å delta fra sin skole/region kan melde seg på fortløpende gjennom skoleåret.

Siste frist for påmelding er 10. mai.