"Spis #MerAv"-prisen

Kriterier:

  • Elevbedriften tilbyr produkter (varer/tjenester) som bidrar til at flere velger å spise #MerAv GrovtGrøntogBlått, og viser hvordan dette henger sammen med kostrådene. Dette kriteriet vektlegges mest.​
  • Elevbedriften har et marked for sine produkter, og bidrar til matglede med vekt på smak, trivsel og tilhørighet. ​
  • Elevbedriften kan forklare hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak de har gjort.​
  • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet.