Beste team

Kriterier:

  • Oppgaver er fordelt ut fra talent, egenskaper og ønsker om personlig utvikling.
  • Teamet reflekterer godt om hvordan de har fungert sammen, og har iverksatt tiltak for å utvikle godt samarbeid og arbeidsmiljø.
  • Teamet reflekterer rundt hva man har lært gjennom samarbeidet i elevbedriften.