Beste grønne entreprenør

Kriterier:

  • Elevbedriften har utviklet nyskapende produkter (varer/tjenester) som bidrar til bærekraftig utvikling gjennom et mer bærekraftig forbruk.​
  • Elevbedriften har et marked for sine produkter. ​
  • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål.