Samarbeid og nettverk

Fra kl. 1330 til 1500 vil vi sette fokus på samarbeid, kommunikasjon og nettverksbygging. Vi deler elevene inn i nye grupper, på tvers av skoler. De skal gå gjennom en løype der de er innom ulike stasjoner inne i hallen. På hver stasjon får de gjennomføre en aktivitet eller løse en oppgave. Det er mulig å hente poeng på alle øvelsene, og det beste teamet vil få en premie på premieutdelingen.