Program

IN Nspire ppt apning

0930

Oppmøte på Scandic Hamar

Registrering

1000

Åpning av INNspire

Programledere: Oda Hjelle og Mikael Lien

Velkommen ved daglig leder i UE Innlandet
Praktisk informasjon om dagen
Gudbrandsdal Energi forteller om hvordan de jobber med innovasjon, samt at de presenterer GE-utfordringen som elevene skal jobbe med.

1030

GE-utfordringen

Gruppene/elevbedriftene jobber med utfordringen som Gudbrandsdal Energi har presentert. Det vil være veiledere til stede som kan svare på spørsmål fra elevene.

1100

Elevbedriftpresentasjoner

Elevbedriftene presenterer for juryen etter oppsatt tidsplan
Resten av tiden brukes til å jobbe med GE-utfordringen.

1315

Innlevering av løsningsforslag

Løsningsforslag på GE-utfordringen leveres i digitalt skjema (QR-kode til skjema tilgjengelig i messehallen).

1330

Samarbeids- og nettverksøvelser

Elevene deles i grupper på tvers av skoler. De nye gruppene går gjennom en løype der de skal innom ulike stasjoner og løse oppgaver som krever god kommunikasjon og godt samarbeid.

1500

Premieutdeling

Det deles ut priser i forhåndsvurderte konkurranser, samt Beste elevbedrift, INNspire-prisen, GE-utfordringen, Beste team og Instagram-konkurransen.

1530

Ferdig for dagen