GE-utfordringen

Ett av hovedmålene med INNspire er å sette fokus på innovasjon og nyskaping i Innlandet, og vise hvordan de yngste gründerspirene kan være en del av nettopp dette. Vi har fått med oss Gudbrandsdal Energi som samarbeidspartner, og de kommer til INNspire med en utfordring til elevene. Akkurat hva denne utfordringen er, får elevene vite når de kommer til INNspire, men det vil naturlig nok handle om energi.

Elevene vil jobbe med GE-utfordringen i tiden som er til rådighet mellom kl. 11 og 13.15 (med unntak av de 10 minuttene der elevbedriftene skal ha møte med Beste EB-juryen).

Kl. 13.15 skal gruppene levere ideen sin i et digitalt skjema (se etter QR-kode i lokalet, så finner dere skjemaet). Elevene trenger ikke å ha med pc, men minst én elev pr gruppe bør ha med mobil eller et nettbrett.

Vi oppfordrer også lærerne om å ta med seg utfordringen tilbake til skolen og gjerne gjennomføre en tilsvarende øvelse med hele klassen.