INNspire 1. juni

INNspirasjonsdag for unge gründerspirer i INNlandet

IN Nspire bildetilnettside 2

INNspire er en møteplass for INNlandets unge gründerSPIREr!

Vi ønsker å skape en arena der elevene får og gir inspirasjon, slik at ideene og drømmene deres kan få gode vekstvilkår.

INNspire skal fremme kreativitet, skaperglede og framtidstro!

INNspire skal inspirere, utfordre og begeistre!