Kontakt

Ønsker du å delta på energiSMART med din 6. eller 7. klasse? Ta kontakt med UE-rådgiver i din region for å gjøre avtale!

Erik Lundgård slutter i UE Innlandet til jul i 2022. Inntil hans etterfølger er på plass (ca 1. mars 2023) kan forespørsler fra de aktuelle kommunene sendes til innlandet@ue.no

EB Innlandet revdes22