Regnskapskurs for ungdomsbedrifter, Trøndelag nord

Trøndelag · 21.oktober 2019

Vi arrangerer regnskapskurs for økonomiansvarlig i ungdomsbedriften.

Ungdomsbedrifter skal føre et forenklet regnskap etter samme prinsipper som for ordinære bedrifter. Alle bedrifter har plikt til å føre regnskap. Et regnskap som er à jour gir god styring og oversikt. Regnskapet gir for eksempel svar på om dere har nok penger til å betale regningene som forfaller, om kundene har betalt, og om dere går med overskudd eller underskudd. Bedriftens økonomi forandres hele tiden og økonomiansvarlig skal alltid ha oversikt.

Du finner mer om regnskap her;    http://ungdomsbedrift.no/UEUB/Drift/Regnskap

Om dere ønsker å ha med to stykker fra ungdomsbedriften, er dette fullt mulig.

Meld deg på via linken under.

Kurset holdes på Innocamp Steinkjer, Skolegata 22. Kurset varer fra 09.00 - 13.00.