Innovasjonscamp Kragerø VGS

Telemark · 26.november - 27.november 2019

Innovasjoncamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscamp stimulerer til:

  • økt kreativitet
  • bedre evne til samarbeid
  • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
  • styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
  • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
  • bedre tilpasningsdyktgihet

Alle gruppene på Innovasjonscampen skal laste opp EN handlingsplan og EN presentasjon

Når dere lagrer dokumentene deres skal de navngis med deres gruppenummer. F.eks "Presentasjon, Gruppe 17" eller "Handlingsplan, Gruppe 17". Om dokumentene ikke merkes med deres gruppenummer vil dere ikke få godkjent innlevering.

Har dere navngitt dokumentet riktig?

Last opp deres bidrag (presentasjoner) her: 

(Link kommer)

Dokumentet blir tilgjengelig i høyre siden, i forkant av Innovasjonscampen

Alle grupper skal laste ned og bruke dette.

I dokumentet til høyre, som kan lastes ned, finner dere:

 

- Generell informasjon om Innovasjonscamp

- Program for begge dager

- Oppdragene dere kan velge i 

- Oversikt over veiledning

- Handlingsplan (som skal lastes opp sammen med presentasjonen før semifinalen på dag 2).

- Hvor deres gruppe skal presentere på dag 2.