Vårt Lokalsamfunn- Laskestad Skole

Nordland · 13.september 2019

En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø.

17 elever på 5 og 6.trinn ved Laskestad skole skole får besøk av Jacob Dybvald Ludvigsen fra Rødt som skal være veileder i Vårt Lokalsamfunn.

Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt arbeids- og næringsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Se våre nettsider for kompetansemål og forankring (   Forankring i kunnskapsløfte )