Årsmelding 2018

 

 

Bilde1

   
 

UE Finnmark bidrar til "Unge innovatører"

Arbeidslivet etterspør unge med innovasjonskompetanse, som klarer rask omstilling i et samfunn i rask utvikling. Dette er spesielt viktig i en region som Finnmark, hvor verdiskapingspotensialet er stort. Ungt Entreprenørskap Finnmark er med på å forme framtida i Nord. Gjennom å trene barn og unge til å tenke nytt og til å skape verdier bidrar vi til kompetent arbeidskraft og verdiskaping i Finnmark! Dette gjøres ved å sette entreprenørskap på timeplanen sånn at de unge får slik kompetanse. Kompetanse som utvilsomt vil gi positive ringvirkninger for landsdelen.

UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARKS ÅRSMELDING 2018

.

Det blåser en entreprenørskapsvind gjennom Finnmark!

Vi lever i et samfunn med hurtige skifter og endringer, med miljøutfordringer, grønt skifte, globalisering og fokus på teknologiutvikling som gjenspeiler et bærekraftig skifte. Både i offentlige og private virksomheter har vi derfor behov for mennesker som evner å tenke nytt og som skaper verdier. Kort sagt har vi et arbeidsliv- og næringsliv som trenger innovasjonskompetanse.

 

Hvordan skal vi utdanne disse unge menneskene til å bli innovatører? Vi trenger er et utdanningssystem som svarer på samfunnets kompetansebehov. Flere unge må få kreativitet, samarbeid og innovasjonsprosesser som del av utdanningen sin. Her viser myndighetene vei, gjennom å synliggjøre og løfte frem Ungt Entreprenørskap. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier følgende:

"Det norske samfunnet står overfor utfordringer som vil kreve omstilling på mange samfunnsområder. At vi lykkes enda bedre med innovasjon og entreprenørskap er helt avgjørende for å øke verdiskapingen og sikre en bærekraftig velferdsstat. Derfor er det viktig at barn og unge lærer å omsette kreative ideer til handling, og samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er et viktig bidrag i entreprenørskapsopplæringen i skolen".

Overordnet del av læreplan ble vedtatt i september 2018, og flere av Ungt Entreprenørskaps programmer er godt forankret i denne. Videre er våre programmer godt egnet til å imøtekomme den pågående fagfornyelsen. Vi tør si at det blåser en god entreprenørskapsvind over landet!

Ungt Entreprenørskap er en viktig aktør for at denne vinden skal treffe land i alle fylker i landet. I Finnmark har vi et ønske og mål om at vi skal nå alle skoler, elever og unge i vårt fylke. Vi som lever og bor helt øverst, på toppen av Norge, skal tilby og jobbe for at Ungt Entreprenørskaps programmer blir en selvsagt del av undervisningen gjennom hele utdanningsløpet. Vi har fortsatt en vei å gå, men er på god vei mot målet. For hvert år som går viser våre registreringer og tall at vi treffer flere og flere elever.

Dette gjør vi ikke alene, men sammen med det lokale arbeids- og næringsliv som både vil og kan ta et samfunnsansvar. Her spiller Ungt Entreprenørskap en av de viktigste rollene, nemlig rollen som brobygger! I slike møter gis elevene holdninger og kompetanse som er nødvendige for å skape, videreutvikle og sikre fremtidens arbeidsplasser. Gjennom å bruke teori i praksis, i samspill med lokalt nærings- og arbeidsliv,  blir opplæringen mer konkret og virkelighetsnær.

De får erfare mestring og de får økt bevissthet rundt egne evner og talenter som legger grunnlaget for framtidig verdiskaping landet rundt. Et slikt samspill stemmer godt overens med stortingets bestilling til regjeringen, hvor de bes sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag og læreplanarbeidet.

Gjennom et snaut år som kaptein på UE Finnmark skuta, har jeg fått erfare at våre verdier om fremtid, samspill og skaperglede preger de ansatte i UE Finnmark. Jeg kan med stolthet løfte frem at dyktige og dedikerte rådgivere i  UE Finnmark, arbeider  i samspill med fantastiske lærere, skaperlystne elever, og et arbeids- og næringsliv som både vil og kan være med å utvikle morgendagens verdiskapere for Finnmark. Buksestrikken er festet i bukselinningen til våre unge,  og jeg er optimist med tanke på at de trekkes hjem etter endt utdanning. At de trekkes hjem til mulighetenes. Jeg er optimist med tanke på at de unge skal se mulighetene i fremtidens Finnmark, og de skal komme tilbake hit etter endt utdanning, med viten om at her kan de etablere seg og skape verdier, både for seg selv og ikke minst for framtidens Finnmark. 

 

Det blåser en entreprenørskapsvind gjennom Finnmark, og vi tar mål av oss å treffe enda flere barn og unge rundt om i vårt langstrakte fylke!

 

Pernille Karella Augedal

Daglig leder UE Finnmark