Årsmelding 2017

ST

UE Finnmark bidrar til «Unge innovatører»

Ungt Entreprenørskap Finnmark er med på å forme framtida i Nord. Gjennom å trene barn og unge til å tenke nytt og til å skape verdier bidrar vi til kompetent arbeidskraft og verdiskaping i Finnmark! Ungt Entreprenørskap som organisasjon er tilbyder av programmer og arenaer der elever og studenter får erfaring med entreprenørskap og innovative prosesser.

  UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARKS ÅRSMELDING 2017

Det er gledelig å observere hvor godt det jobbes i vår lokale organisasjon.
Seneste år har UE Finnmark samlet aktiviteter for vel 6500 personer fordelt på elever, lærere og veiledere. Dette er «all-time high» og utgjør 26% aktivitetsøkning for vår organisasjon, fordelt på arbeids-og karriererettede programmer, ideverksteder og bedriftsprogrammer.

 

Ved tidlig å ta del i programmer som fremmer entreprenørskap, vil elevene kunne oppleve et fortrinn ved at det senere viser seg å være lettere etablere seg i næringslivet eller starte egne bedrifter. Elever som har vært med i programmene til Ungt entreprenørskap, har også en større etableringsrate når de er ferdig med videregående skole.

 

Entreprenørskap er et viktig fundament for et aktivt, levende og bærekraftig samfunn. De unge er fremtiden og er de som skal drive Finnmark og landet videre. Og det om kun kort tid. For å kunne gjøre dette på en god måte, må de ha med seg en solid og god blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Denne miksen må være relevant og gjøres i samspill med utdanning og arbeids-/næringsliv. Ungt Entreprenørskap bidrar her som brobygger og legger til rette for at dette samspillet både har arenaer og praktisk relevant innhold.

 

Å tilrettelegge for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene, for næringslivet og for velferdsstaten Norge. Når barn og unge får lære gjennom å gjøre noe selv, blir læringen meningsfull. Det blir også lettere å gjøre karrierevalg. Hver enkelt elev fortjener å utvikle sine styrker og interesser. Alle er gode til noe!

 

De unge i dag, er morgendagens verdiskapere. Entreprenørskap som kompetanse handler ikke alene om å kunne starte egen virksomhet. Dette er kompetanse som fordres også for å videreutvikle bedrifter både i privat og offentlig sektor. Entreprenørskap er en nødvendighet for alle og innovatører vil behøves over alt.
UE har utviklet metoder for å øve på nytenking og verdiskaping i utdanningen. Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer. Flere skoler bør sette entreprenørskap på dagsorden.

 

Svein Tore Dørmænen

Styreleder Ung Entreprenørskap Finnmark