Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Innovatører trengs overalt!

Arbeidslivet etterspør unge som evner å ta initiativ, som tenker nytt og kreativt, som har selvtillit og gode samarbeidsferdigheter. Med entreprenørskap på timeplanen bidrar Ungt Entreprenørskap Finnmark til at de unge får slik kompetanse. Kompetanse som utvilsomt vil gi positive ringvirkninger for landsdelen.

UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARKS ÅRSMELDING 2016

Entreprenørskapsvinden er varm i Finnmark!

Vi lever i et samfunn med hurtige skifter og endringer, med miljøutfordringer og grønt skifte, globalisering og en hurtig utvikling av teknologi. Både i offentlige og private virksomheter har vi derfor behov for mennesker som evner å tenke nytt og som skaper verdier. Kort sagt har vi et arbeidsliv som trenger innovative mennesker.

Hvordan skal vi utdanne disse unge menneskene til å bli innovatører? Vi trenger er et utdanningssystem som svarer på samfunnets kompetansebehov. Flere unge må få kreativitet, samarbeid og innovasjonsprosesser som del av utdanningen sin. Her viser myndighetene vei, både i arbeidet med anbefalinger for fremtidens skole, fornying og forbedring av fagene i skolen, og gjennom gründerplanen, for å nevne noen. Vi tør si at det blåser en god entreprenørskapsvind over landet!

Ungt Entreprenørskap er en viktig aktør for at denne vinden skal treffe land i alle fylker i landet. I Finnmark har vi et ønske og mål om at vi skal nå alle skoler, elever og unge i vårt fylke. Vi som lever og bor helt øverst, på toppen av Norge, skal tilby og jobbe for at Ungt Entreprenørskaps programmer blir en selvsagt del av undervisningen gjennom hele utdanningsløpet. Vi har fortsatt en vei å gå, men er på god vei mot målet. For hvert år som går viser våre registreringer og tall at vi treffer flere og flere elever. Dette gjør vi ikke alene, men sammen med et arbeids- og næringsliv som kjenner sin besøkelsestid, som tar et samfunnsansvar. I dette samarbeidet mellom utdanning og arbeids- og næringsliv, der Ungt Entreprenørskap er brobygger, gis elevene holdninger og kompetanse som er nødvendige for å skape, videreutvikle og sikre fremtidens arbeidsplasser. Gjennom å bruke teori i praksis, i samspill med andre, får de unge ulike former for virkelighetsnær læring. De får erfare mestring og de får økt bevissthet rundt egne evner og talenter som legger grunnlaget for framtidig verdiskaping landet rundt.

Etter et år i svangerskapspermisjon, kun med en liten andre stemme i UE Finnmark-koret, har jeg hatt et «flua på veggen blikk» store deler av 2016. Med stolthet over utrolig dyktige og dedikerte rådgivere i team UE Finnmark, med dyktige lærere og skaperlystne elever, et arbeids- og næringsliv som sammen med UE og utdanning i Finnmark spiller på lag, kan jeg slå fast at vi er i varm entreprenørskaps vind i Finnmark. Vinden blåser videre, og her følger vi med og satser på å treffe land enda flere steder i Finnmark.

I Finnmark utdannes innovatører- og de trengs overalt!

Randi Gjevestad Vorren

Daglig leder Ungt Entreprenørskap Finnmark