Årsmelding 2015

Årsmelding 2015

Innovatører trengs overalt!

Arbeidslivet etterspør unge som evner å ta initiativ, som tenker nytt og kreativt, som har selvtillit og gode samarbeidsferdigheter. Med entreprenørskap på timeplanen bidrar Ungt Entreprenørskap Finnmark til at de unge får slik kompetanse. Kompetanse som utvilsomt vil gi positive ringvirkninger for landsdelen.

UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARKS ÅRSMELDING 2015

 

 

 

Entreprenørskap er et viktig fundament for et aktivt, levende og bærekraftig samfunn. De unge er fremtiden og er de som skal drive Finnmark og landet videre. Og det om kun kort tid. For å kunne gjøre dette på en god måte, må de ha med seg en solid og god blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Denne miksen må være relevant og gjøres i samspill med utdanning og arbeids-/næringsliv. Ungt Entreprenørskap bidrar her som brobygger og legger til rette for at dette samspillet både har arenaer og praktisk relevant innhold.

Så hva er suksessfaktoren for at elever og studenter skal få denne viktige entreprenørskapskompetansen? Her er mange som skal roses og trekkes frem. Næringslivet i Finnmark viser tydelig at de kjenner sin besøkelsestid. I samspill med utdanning og Ungt Entreprenørskap Finnmark bidrar de til at elever og studenter får trene entreprenørskapsmuskler med næringslivet som trenings-/læringsarena.  Dere bidrar med veiledere og mentorer, med kompetanse, arenaer og finansiering som gir stor og viktig aktivitet gjennom Ungt Entreprenørskap Finnmark.  Alle våre samarbeidspartnere, både fra offentlig og privat sektor, utgjør slik en av disse viktige suksessfaktorene for oss.

I tillegg er en av nøklene til at vi lykkes i Finnmark, alle de svært engasjerte og dyktige lærere i fylket, som hver dag gjør en fremragende jobb med å tilrettelegge for at elever og studenter skal få oppleve praktisk og relevant undervisning på alle nivå i utdanningsløpet. Som jeg skriver innledningsvis, en god og relevant miks av teori og praksis.

Jeg vil og trekke fram fylkets politikere som «heier på de unge» og som viser handlekraft ved å støtte og å si at Ungt Entreprenørskap Finnmark skal satses på i hele utdanningsløpet i Finnmark.

I samspill med alle dere, og med et fantastisk godt «team UE Finnmark» har vi lyktes med entreprenørskaps aktivitet i Finnmark. Det er flere måter å måle dette på, men en av parameterne, er registrering av aktivitet i faktiske tall. 2015 er nok et år Ungt Entreprenørskap Finnmark kan legge bak seg med visshet om at entreprenørskapsaktiviteten gjennom våre tilbud i Finnmark har økt. Det er svært gledelig, nettopp fordi entreprenørskapskompetanse er viktig for våre fremtidige verdiskapere og innovatører.

Vi lever i verdens beste land å vokse opp i, og vi har et utdanningssystem som sikrer alle barn minimum 13årig skolegang. Vi lever også i et samfunn med hurtige endringer og ser av den grunn en dreining og endring av hvilken kompetanse som skal vektlegges i utdanningen.  Ludvigsen-utvalget kom våren 2015 med sine anbefalinger om hvordan «fremtidens skole og kompetanse» bør skrus sammen for at elever og studenter gjennom utdanning skal tilegne seg kompetanser som er relevant og viktig, både nå og i fremtiden. Utvalget anbefaler blant annet at kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning er kompetanser skolen bør bidra til at elevene utvikler. Her er Ungt Entreprenørskap en viktig aktør!

Så til slutt, til alle dere, som bidrar til at de unge får nettopp disse kompetansene, dere gjør en forskjell!

De unge er fremtiden, og innovatører trengs overalt! Med dette i bakhodet styrer vi i UE Finnmark-skuta målrettet og stødig inn i 2016!

Randi Gjevestad Vorren

Daglig leder UE Finnmark