Kick- off for Elevbedriftene 2019

Agder · 19.august - 27.september 2019

Oppstart, kreativitet, og ideutvikling.

Vi har hatt stor suksess med besøk og Kick- off i klasserommene, og ser den gode effekten av en strukturert, morsom, overraskende og praktisk oppstart. Ungt Entreprenørskap vil inspirere elevene til å være kreative og se mulighetene for å skape verdier i arbeidet med elevbedrift. Elevene byr på seg selv i tanker og handling. Vi har spesielt fokus på sosialt entreprenørskap og bærekraft. 

Nytt i år er at vi har utviklet nye prossessverktøy for både elever og lærere. 

Vi har satt av tid i august og september for skolebesøk og håper dere melder dere på her.