Barnehage byttet lekene med verksted, kontor og sykehus

Trøndelag · 23 april 2015

Reinsholm Skrufrahverandreverksted

«Vi tok bort lekene og etablerte sykehus, verksted, kontor og butikk» - forteller Monica Hynne ved Reinsholm barnehage. Gjennom satsningen "Læring av Næring" gjennomførte de Ungt Entreprenørskaps program «Våre familier» og opplevde hvor engasjert barna ble av å snakke om yrker og roller i lokalsamfunnet, og ønsket å legge til rette for mer pedagogisk lek rundt temaet.

Tidlig i vinter hadde Reinsholm barnehage på Verdalsøra en økt med programmet «Våre Familier». Etter den økten så de et engasjement og interesse til barna som de ønsket å jobbe mer med, og da var bakgrunnen for at de fikk ideen om å erstatte lekene i barnehagen med ulike arbeidsplasser. Det ble «Et kontor», «et sykehus for kosedyr», «en butikk» og «et verksted». Disse sonene gir barna muligheten til å utforske yrker og å få leke jobb.
Monica Hynne forteller videre; «inspirasjonen til dette var barna som kom i barnehagen med arbeidsklær og snakket varmt om hva foreldrene jobbet med». I tillegg ønsker vi som utdanningsinstitusjon å synliggjøre viktigheten av at barnehagen også kan gi barna et innblikk i hva en jobb er.

 Dette ga barnehagen ideen til å samle inn utstyr som barna kunne bruke på arbeidsplassen. Det var også viktig for barnehagen å ta bort de vanlige plastlekene og erstatte de med ting barna kunne benytte seg av på de ulike arbeidsplassene.

 Når UE Trøndelag er innom så er det stor aktivitet blant ungene. Hanna, 5 år er doktor og bandasjerer lekedyr, mens Odin på 5 år skrur på en datamaskin. «Det er lov å skru opp, for vi e arbeidskara» sier Odin.

Barna diskuterer og samarbeider bra under jobbingen. De hjelper hverandre med å finne rett utstyr som for eksempel stjerneskrujern i stedet for flatskrujern.

Arbeidsplassene er stor stas for barna og har gjort at barna er ivrige på å komme seg i barnehagen. Monica forteller om foreldre som har vansker med å få barna med hjem fordi barna skulle jobbe mere. Det var noen som var så ivrig på å komme seg i barnehagen at de vekket foreldrene kl. 05.00 om morgenen fordi de skulle på «jobb». De har regelmessige samlinger med barna hvor de sammen prater om hvordan man oppfører seg på jobb og hva man gjør på jobb. Noe som er med å gi grunnlag for gode holdninger og verdier i forhold til arbeidslivet.

 

«Det beste med dette er å se hvor mye barna engasjerer seg i jobben og aktiviserer seg selv. I tillegg til at dette  ikke gir merarbeid for oss voksne, vi må bare tilrettelegge leken på en annen måte» , avslutter Monica Hynne.

 

Les mer om «Våre familier» på http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-1-7-trinn/Vaare-familier

Les mer om "Læring av næring" på http://oppvekstprogrammet.no/2014/08/entreprenorskap/