LO og UE

Troms · 19 mars 2015

LO og UE

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter er årets store begivenhet for ungdomsbedriftene i Troms og Ungt Entreprenørskap er glad for å ha Landsorganisasjonen i Norge (LO) med på messelaget.

- Skal vi lykkes fullt ut med entreprenørskapssatsingen er vi avhengige av tett samarbeid med næringslivet i Troms. Drar vi sammen, vil vi på sikt ha unge i Troms som tør, kan og vil!, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og fortsetter, entreprenørskap handler om å se muligheter, og trene på å gjøre mulighetene, om til noe som har verdi - det være seg sosialt, kulturelt eller næringsmessig. Arbeidet til Ungt Entreprenørskap Troms bygger på at entreprenørskap er en livslang prosess som handler om å utvikle personlige egenskaper og holdninger, kombinert med kunnskap og ferdigheter.

 

– LO mener UE gjør en viktig jobb for at unge skal få kjennskap til arbeidslivets spilleregler, få opplæring i bedriftsdemokrati og forstå verdien av partssamarbeid. UE er viktig både for de unge selv, som får et positivt møte med arbeidslivet, men også for det viktige samspillet mellom skole og arbeids- og næringsliv. LO er stolt samarbeidspartner! sier Stein Arnold Kristiansen, faglig ungdomssekretær i Landsorganisasjonen i Norge Distriktskontor Troms.
                           

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 900 000 medlemmer er organisert i 24 fagforbund som er tilsluttet LO. LO mener at utdanning skal sikre samfunnet nødvendig tilgang til kompetente arbeidstakere, samtidig som den enkelte får realisert sine evner. LO er representert både i UE Norges styre og i en rekke fylker, og det er godt samarbeid med LOs faglige ungdomssekretærer.

 

Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter 24. mars 2015

Hvert år etablerer elever i de videregående skoler i Troms sine egne bedrifter for å trene seg i entreprenørskap.  I mars hvert år arrangerer Ungt Entreprenørskap Troms Fylkesmesse for ungdomsbedrifter, som er årets store happening for ungdommene som driver ungdomsbedrifter. Her møtes ungdomsbedrifter fra hele Troms, viser fram det de har fått til av tjenester og produkter, og konkurrerer i 16 kategorier. Noen av prisene kvalifiserer også for NM deltakelse. Les mer på våre nettsider (lenke)

 

Kontaktpersoner:

Anne Grete Johansen, daglig leder UE Troms, mobil: 909 80 991, anne.grete.johansen@ue.no

Stein Arnold Kristiansen, faglig ungdomssekretær LO Troms, mobil: 920 91 868, stein.kristiansen@lo.no

TIl Fylkesmessa 24. mars deltar følgende bedrifter som samarbeidspartnere:

Messepartnere_2015