Styret

UEstyret201617

  Tone Allum
Styreleder
Daglig leder, Etablererkontoret Grenland
 
  Jørn Paus
Nestleder
Project manager, Sustainability Environment Technology, Statoil
 
  Irene Bordier Haukedal
Styremedlem
Dalgig leder, LO Telemark
 
  Jørund A Ruud
Styremedlem
Leder av hovedutvalg for næring, Telemark Fylkeskommune
 
  Simon Stordalen
Styremedlem
Markedssjef, R8 Group
 
  Runar Gundersen
Styremedlem
Rådgiver handelshøgskolen campus Bø, Universitetet i Sørøst-Norge
 
  Heidi H Herum
Styremedlem
Varaordfører i Bamble kommune
 
  Ann Kristin Ødegård
Varamedlem
Veileder, Midt -Telemark Næringsutvikling
 
  Mette Skarre Abrahamsen
Varamedlem
lærer, Kragerø skole
 
  Knut Morten Johansen
Personlig varamedlem for Jørund A Ruud
Politiker, Telemark fylkeskommune
 

Valgkomite:
Geir Lia, Vestmar Opplæringssenter AS
Tor Erik Baksås, Ernst og Young AS