Lærerkurs - Innføring i elevbedrift

Oslo · 30.august 2019

LEX Bøler_redigert

Entreprenørskap i utdanning øver egenskaper som initiativ, samarbeid, kreativitet og problemløsning. Dette er egenskaper skoler skal fokusere mer på framover gjennom Fagfornyelsen. Elevbedrift gjør skolehverdagen mer motiverende og praktisk.
Målgruppe: Rådgivere og lærere som skal i gang med Elevbedrift (EB) på ungdomstrinnet
Påmeldingsfrist: tirsdag 27. august 2019. Kursavgift kr. 500,- Bindene påmelding.

På kurset vil dere få:

  • en gjennomgang av entreprenørskap i Fagfornyelsen
  • en innføring i UEs nye pedagogiske materiell inkl. EB prosesskompass, støttemateriell for elevene og gjennomgang av EB-lærerens egen powerpoint

EB prosessverktøy_bilde

  •   se hvordan vi kan integrere FNs bærekraftsmål og sosialt entreprenørskap inn i Elevbedrift

FNs bærekraftsmål

  • presentert Elevbedrift i Utdanningsvalg, tverrfaglig prosjekt og valgfagene
  • materiell til bruk i egen klasse
  • lunsj

Pamelding her