Ny styreleder i UE Oppland

Oppland · 15 april 2015

Ny styreleder i UE Oppland

Arne Hyttnes, ny styreleder i Ungt Entreprenørskap Oppland

Ungt Entreprenørskap Oppland avholdt sitt årsmøte onsdag 15. april, og der ble Arne Hyttnes valgt inn som ny styreleder.

Arne Hyttnes har en lang karriere bak seg, hovedsaklig innen bank og finans. Han har vært regiondirektør for DnC/DnB både i Oslo og i Oppland/Hedmark, administrerende direktør i SND (nå del av Innovasjon Norge), Sparebankforeningen og Finansnæringens Fellesorganisasjon.

- Som tidligere sjef for to av organisasjonene som var med på  å starte UE, og mange år som styremedlem i UE Norge kjenner jeg organisasjonen godt.  De gjør en utrolig viktig jobb, og det er en glede for meg å kunne bidra til denne jobben i mitt hjemfylke Oppland, sier Arne Hyttnes.

Hyttnes kommer opprinnelig fra Lesjaskog, men bor nå på Gjøvik.

Se også artikkel om Arne Hyttnes på Sparebankforeningens nettside.

Årsmøtet valgte også Hege Tokerud fra Eidsiva Vekst, Truls Bjelke fra Sparebank1 Gudbrandsdal og Christian Hedløv Engh fra Innovasjon Norge inn som nye styremedlemmer. Terje Storbakken fra Oppland fylkeskommune ble gjenvalgt for nye to år.

Ingunn Hermansen fra NHO Innlandet og Silje Aschehoug fra Sintef Raufoss Manufacturing var ikke på valg.