Reiselivsministeren spør ungdom om råd

UE Norge · 14 april 2015

Reiselivsministeren spør ungdom om råd

Næringsminister Monica Mæland. Foto: Hans Jørgen Brun/NFD.

Hvordan blir fremtidens reiseliv i Norge? Reiselivsminister Monica Mæland (H) spør unge i Akershus, Troms og Sogn og Fjordane om råd.

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om reiseliv i 2016. Det er 15 år siden forrige gjennomgang av norsk reiseliv. Reiseliv er en av de næringene som vokser raskest i verden.

– Vi må tørre å løfte blikket og se fremover. Jeg tror ungdommer har færre skylapper på enn vi som allerede jobber med og i næringslivet. De kommer ofte med friske og gode ideer og råd, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Elever og studenter i Troms, Sogn og Fjordane og Akershus har blitt valgt ut til å delta på gründercamper der de skal utvikle ideer om fremtidens reiseliv. Næringsministeren har bedt Ungt Entreprenørskap om å bidra med å organisere de unges innspill til meldingen.

­– Jeg tror de unges tanker og kreativitet er et viktig bidrag i arbeidet med en ny reiselivspolitikk. Det er viktig å lytte til de yngre generasjonene. Derfor spør vi om råd fra de unge, sier Mæland.

Næringsministeren vil også bruke rapporter, forskning og innspill fra reiselivsaktører i arbeidet med den nye reiselivsmeldingen.

– Det blir en hektisk vår og høst med mange gode innspill både fra næringen og fremtidens turister. Jeg ser frem til å møte reiselivet på hjemmebane og få en nær dialog med aktørene rundt hvordan vi sammen kan løfte Norge som turistmål, sier Mæland.

Fakta om norsk reiseliv

  • Norsk reiselivsnæring har nesten 140 000 ansatte.
  • Samlet årlig verdiskaping er på nesten 70 milliarder kroner.
  • Reiseliv står for fem prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv.
  • Næringen har fem hovedbransjer: opplevelser, servering, overnatting, transport og formidling.
  • Transport er størst målt i verdiskaping, med nesten halvparten av næringens samlede verdiskaping. Servering er størst målt i antall ansatte, med nesten 50 000 ansatte.

(Kilde: Verdiskapingsanalysen)

Fakta om Ungt Entreprenørskap

  • Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon.
  • I samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber UE for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
  • Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner.
  • Gründercamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får presentert et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som skal løses innen et gitt tidsrom. Gruppene presenterer løsningene for en jury og det kåres en vinner. 

 (Kilde: Ungt Entreprenørskap)

Pressekontakt:

Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Norge, tlf 934 37 800, wenche@ue.no