Vårt Lokalsamfunn- Digermulen skole

Nordland · 16.september 2019

En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø.

11 elever på 4.trinn ved Digermulen skole får besøk av Gunnar Aarstein fra Rødt som skal være veileder i Vårt Lokalsamfunn.

Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt arbeids- og næringsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Se våre nettsider for kompetansemål og forankring (   Forankring i kunnskapsløfte )