Spjelkavik-elever kjemper om NM gull

Møre og Romsdal · 24 april 2015

Best i Norge? Trachlock UB representerer Møre og Romsdal i den nasjonale finalen. Fra venstre: Mathias Tørlen, Kornelius Bjørge, Iver Myklebust, Glenn-Andre Flusund og Vegard Hansen. Floto: Trashlock UB.

Uten tidligere etablerererfaring startet fem unge menn fra Spjelkavik videregående skole i høst ungdomsbedriften Trachlock UB. Elevene har utviklet et produkt som skal hindre søppel i å falle ut av avfallsbeholderen. I neste uke reiser de til Lillestrøm for å representere Møre og Romsdal på NM for Ungdomsbedrifter. 

Sikter høyt

–  Det er ikke til å legge skjul på at det periodevis har vært svært mye arbeid. Når vi nå står igjen med flere priser på fylkesmessen og et flott, miljøvennlig produkt, føler man likevel det er verdt strevet. Vi skal fortsette det gode arbeidet frem mot NM, sier Iver Myklebust, daglig leder i bedriften.

 

NM for Ungdomsbedrifter arrangeres på Lillestrøm 29. – 30. april. 158 ungdomsbedrifter fra hele landet konkurrerer i 16 ulike kategorier, men det er kun èn bedrift fra hvert fylke som deltar i konkurransen om den gjeveste prisenog billett til EM i Berlin i sommer. Etter å ha blitt kåret til beste ungdomsbedrift i Møre og Romsdal, er Trachlock UB fylkets representant i konkurransen Norges beste Ungdomsbedrift 2015. 

 

Se  Ungt Entreprenørskaps offisielle NM-side for program og informasjon om konkurransene. 

 

Entreprenørskap må læres

595 elever i videregående skoler i Møre og Romsdal har drevet Ungdomsbedrift dette skoleåret. Elevene starter, driver og avvikler sine egne bedrifter med lærer som veileder og en mentor fra næringslivet. 

 

– Vi har lett for å tenke at man er født gründer. Det stemmer ikke! Entreprenørskap er ikke medfødt. Det kan og må læres. Gjennom ungdomsbedriftene får elevene erfare at de kan oppnå resultater de i utgangspunktet ikke trodde de kunne. De tilegner seg kompetanse, de opplever mestringsglede, og erfaringen åpner mange nye muligheter for dem, sier Kirsten Aure, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. 

 

Ønsker mer samhandling

Entreprenørskapssatsingen i Møre og Romsdal er et samarbeid mellom mange aktører. Fylkeskommunen, Sparebanken Møre og Norske Shell er blant bidragsyterne til Ungt Entreprenørskap i fylket. 

 

– Entreprenørskap i utdanning er et samspill mellom mange aktører. Lærere, skoleledelsen, leverandører, og aktører fra arbeidsliv, legger til rette og hjelper elevene på veien. Samfunnet er i raks endring som gjør kompetansen elevene opparbeider seg gjennom ungdomsbedrift stadig mer aktuell. Vi trenger mer samhandling mellom skolen og omverdenen, sier Kine Norheim, styreleder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal.

 

Vinneren av hederstittelen Norges beste Ungdomsbedrift 2015 representerer Norge på EM i Berlin i sommer. Kåringen skjer torsdag 30. april kl. 16. Oversikt over vinnere, jurybegrunnelser og bilder til fri bruk publiseres på  PRESSESERVICE umiddelbart etter premieutdelingene.   

 

Presseinvitasjon

Medieoppmerksomhet gir elevene motivasjon og bidrar til stolthet over egne prestasjoner. Kontakt gjerne Iver Myklebust, daglig leder i Trachlock UB. Ungt Entreprenørskap yter service overfor medier som vil dekke NM. 

 

Møre og Romsdal stiller også med tre andre ungdomsbedrifter til NM. Det er Hygienic Entry UB fra Romsdal videregående, Vike Rideskole UB fra Gjermundes videregående og Glutenfri UB fra Stranda videregående skole.

 

 

Det vedlagte bildet kan brukes fritt. Foto krediteres Trachlock UB. 

 

Kontakt: 

Iver Myklebust, daglig leder i Trachlock UB, mobil 916 88 446

Kirsten Aure, daglig leder i UE Møre og Romsdal, mobil 977 33 156

Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig UE Norge, mobil 934 37 800