Larsgården først ut blant barneskolene i Ålesund

Møre og Romsdal · 16 april 2015

Larsgården først ut blant barneskolene i Ålesund

7. klasse ved Larsgården skole deltar på et undervisningsprogram i regi av Ungt Entreprenørskap.  Onsdag 8. april var de endelig i gang, her kan du lese litt om hva som skjedde første gang SikkSakk Europa ble gjennomført i Ålesundsskolen.

Brainstorming: Hvor mange ressurser kan dere finne i rommet på tre minutt! Gruppekonkurransen engasjerer elevene.

Brainstorming: Hvor mange ressurser kan dere finne i rommet på tre minutt! Gruppekonkurransen engasjerer elevene.

Presis kl 08.30 Startet veileder Botholf Stolt-Nilsen med å spørre elevene i 7. kl ved Larsgården skole «Hva er entreprenørskap?» Første gjennomføring av SikkSakk Europa i Ålesundskolen er i gang!

Larsgården skole er første skole ut av totalt 13 barneskoler i Ålesund kommune som skal gjennomføre undervisningsopplegget fra Ungt Entreprenørskap. SikkSakk Europa fokuserer på ulike ressurser, eksport og import av varer og tjenester, innovasjon og design.

Deler av gjennomføringen blir gjennomført av en ekstern veileder fra næringslivet. Daglig leder for fiske eksport bedriften Ocean Supreme, Botholf Stolt-Nielsen er første veileder som får prøve seg i Ålesundsskolen.

 Espen Hungnes er kontaktlærer for 7. trinn ved Larsgården skole. Elevene har vært spente og nysgjerrige på undervisningsopplegget og har brukt uka før påske til å forberede seg til første økt. Hungnes gir utrykk for at elevene har arbeidet godt med spørreundersøkelsen og er godt forberedt på det veileder skal snakke om. Begrepene ressurs og region er sentrale i første økt av SikkSakk Europa., begrepene er også en del av kompetansemålene for 7. trinn.

Neste uke skal elevene på besøk til Klippfiskakademiet, hvor de skal få lage forskjellige lakseretter. Elevene og kontaktlæreren gleder seg til de to gjenværende øktene av undervisningsopplegget og synes timene med veileder Botholf Stolt-Nielsen har vært spennende og lærerike.

 

Ungt Entreprenørskap
 «Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.»

 

SikkSakk Europa
«SikkSakk Europa er et program for elever i 5.–7. trinn hvor elevene lærer om europeiske land og deres ressurser. Gjennom ulike aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er avhengige av hverandre, ikke minst innen økonomi og næringsliv. Programmet stimulerer også elevenes evne til nytenking basert på lokale muligheter. SikkSakk Europa er et tverrfaglig program og dekker læreplanmål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk samt mat og helse.»