Regnskapskurs UB, Båtsfjord private vgs.

Finnmark · 16.desember 2019

Skatteetaten/Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) holder regnskapskurs for økonomiansvarlige og daglige ledere i alle ungdomsbedrifter i hele landet. Regnskapskurset består av to moduler: forarbeid og et fysisk kurs. 

Regnskapskurs

Det er lagt opp til at økonomiansvarlig og dagligleder får tilbud om å være med på kurset. Dette er et tre timer langt kurs hvor de lærer det viktigste om regnskapsføring, og ikke minst, hvorfor man må føre regnskap.

Forarbeid

Det er videre lagt opp til at kursdeltakerne må gjøre noe forarbeid før de deltar på kurset. Det er svært viktig at alle elever som deltar på kurset har gjennomført forarbeid! Forarbeidet består av en PowerPoint med informasjon, 2 filmer og noen få oppgaver. Alt elevene trenger til forarbeidet finner de på Spleiselaget regnskap sine nettsider. Følg linken nedenfor

http://www.spleiselaget.no/artikler/spleiselaget-regnskap 

Denne linken ligger også i UB løypa under «Regnskap».