Kick off og Innovasjonscamp, vgs., Alta

Finnmark · 15.oktober - 16.oktober 2019

For elever ved Finnmarks videregående skoler som skal gjennomføre og drive Ungdomsbedrift kommende skoleår.

Med forbehold: Oppstart ca. kl. 13.30 tirsdag 15. oktober, og avsluttes ca. kl. 15.00 onsdag 16. oktober

Innovasjon Norge Arktis er problemstiller til årets Innovasjonscamp.

Link til påmelding, frist 20. september:
Elever HER - stengt
Lærere HER - stengt

.

Innovasjonscamp:
Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

Her kan du lese mer om Innovasjonscamp

 

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.

Her kan du lese mer om Ungdomsbedrift

prog. 15. okt.

Roger F

Kine Olsen

Kristian Aslaksen

Frida Ottesen

       

prog. 16. okt.

- med forbehold om endringer

.

Innovasjon Norge Atktis

Fra lokalt arbeids -og næringsliv i Alta, stiller disse som jury på årets Innovasjonscamp:

Juryoversikt 2019

Velkommen til Kick Off og Innovasjonscamp 15.-16. okt. 2019

Tilreisende overnatter på Thon hotell Alta.
Arrangementene begge dager er på Scandic Alta. Middag 15. okt. er også på Scandic.

UE Finnmark dekker halve reisa (billigste reisemåte), som refunderes skolen i ettertid. UE Finnmark dekker materiell, overnatting og programfestede måltider. Måltider ut over dette, må den enkelte dekke selv.  Avmelding etter 1. oktober vil medføre et gebyr til skolen på 400 kr per avmeldte elev.

Vi starter 15. oktober kl. 13.30 med registrering på Scandic Hotell Alta, samt Kick Off. 

Som foregående år har dere lærere fått faste oppgaver under arrangementet.  På denne måten glir arrangementet best, for alle oss ca. 250 deltakerne.

 • Lærer registrerer oppmøte til sine elever på Kick off.
 • Lærer registrerer oppmøte til sine elever på Innovasjonscamp. Dette er dag to, og det er viktig at elevene har spist frokost og er klare til oppstart til riktig klokkeslett.
 • Registrert fravær meldes fra om til UE.
 • Lærerne deltar på IC og bidrar med å veilede under prosessene.
 • Lærer sørger for at elevene deltar og er aktive i prosessene, og at regler følges.
 • Det er den enkelte skoles reglement og kriseplan som gjelder hvis noe skulle skje.
 • Elever med særskilte behov er lærerens/skolens ansvar.
 • Meld fra på forhånd om evt. allergier, lista sendes Scandic hvor vi skal spise middag 15. okt. og lunsj 16. okt.
 • Som lærer har du også ansvar for å registrere om de elevene som har meldt seg på middag faktisk møter til middag.

Det er viktig at du poengterer for dine elever at middagspåmeldingen de gjorde på nettet er bindende.

VELKOMMEN!

På arrangementer i regi av UE gjelder skolenes reglement og kriseplan. 

I tillegg har vi listet opp noen punkter med forventninger UE har til dere.  Vi forventer at du:

 • Møter til avtalt tid alle dager og gir beskjed ved evt. sykdomsfrafall.
 • Er med på oppsatt program, opplagt, engasjert og interessert.
 • Følger skolens reglement og ansvarlig lærers bestemmelser.
 • Følger hotellets/arrangementsstedets retningslinjer og opptrer i tråd med disse.
 • Følger Ungt Entreprenørskaps retningslinjer for arrangementet.
 • Respekterer at alle arrangementer i regi av UE er alkohol/rusfrie.
 • Selv dekker evt. bruk av Pay-Tv og/eller minibar (brus, sjokolade).
 • Ved brudd på arrangementets/hotellets regler, som f.eks. hærverk eller andre brudd som medfører økonomisk erstatning, belastes du for faktiske utgifter dette medfører.
 • Brudd på reglementet vil bli rapportert skoleledelsen, evt. hjemsendelse på egen regning, og utestenging fra fremtidige arrangementer i regi av UEF vil bli vurdert.

 

Det vil bli tatt bilder under arrangementet som vil bli brukt på vår hjemmeside og på sosiale medier. Om du av ulike grunner ønsker å reservere deg mot dette, gi oss beskjed.

I påmeldingsskjemaet krysser du av for å samtykke og forplikter deg til å følge reglementet når du deltar på Kick off og Innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap Finnmark. Dette fungerer som din elektroniske signatur.