Grønt og Genialt - miljøforedrag 9. trinn Sandnes og Bjørnevatn skole

Finnmark · 11.november 2019

9. trinn ved Sandnes -og Bjørnevatn skole deltar i det nasjonale prosjektet "Grønt og Genialt!".

I forbindelse med dette skal de ha et foredrag med fokus på bærekraft, klima, miljø og forbruk. Dette gjennomføres av UE.