Meget vellykket Gründercamp på Herredshuset i Jessheim

Akershus · 17 april 2015

Meget vellykket Gründercamp på Herredshuset i Jessheim

Hvordan kan vi gjøre vårt utdanningsprogram mer attraktivt for elever

80 elever på utdanningsprogrammet Service og samferdsel fikk 16. april en meget spennende utfordring, da de skulle inn å se på hvordan de kunne komme opp med gode løsninger på hvordan de skulle få flere ungdommer til å velge service og samferdsel som sitt førstevalg. Felles for de fleste var at de ønsket en enda større elevinnvolvering. Vinner gruppa hadde fokus på å arrangere en camp med flere ulike poster knyttet opp mot belønning. Valg gjennom aktivitet og kunnskap. Elevene var enige om at det hadde vært en morsom, annerledes og lærerik dag.

UE Akershus takker lærere og jurymedlemmer som bidro til at det ble en vellykket dag i flotte omgivelser i Herredshuset på Jessheim. Lærer og primus motor Rannei Loftås avsluttet med at dette må vi gjøre mer av.