Mailand og Stav inngår partnerskapsavtale

Akershus · 7 april 2015

Mailand og Stav inngår partnerskapsavtale

Skolene har inngått forpliktende partnerskapsavtale for å styrke entreprenørskapsarbeidet både på Stav ungdomsskole og på Mailand vgs.

Målet med denne partnerskapsavtalen er at skolene skal utveksle kompetanse innenfor arbeidet med Elev- og Ungdomsbedrift, for både lærere og elever ved skolene. Dette innebærer blant annet at elever fra Mailand skal planlegge og holde ulike kurs for Stav-elever innenfor ulike emner i bedriftsutviklingskonseptet. Mailand-elevene skal også få stille som jurymedlemmer på Gründercamper og ha en sentral mentorrolle i elevbedriftene på Stav skole. Dette vil gi nye muligheter og opplevelser for både ungdomsskole- og videregående elever.