Demokratiet vårt er avhengig av kreativitet og nytenking!

Akershus · 29 april 2015

Premieutdeling i rikssalen

Elever ved Ullensaker, Eidsvoll og Ski har denne måneden jobbet med Demokraticampen.

Eidsvoll 1814 og Ungt Entreprenørskap Akershus arrangerer i fellesskap Demokraticamp 2015 for elever i 8. trinn.

Demokraticamp er nytt av året, inspirert av samarbeid i jubileumsåret 2014. Den bygger på Gründercamp, som er en intensiv «treningsleir» i kreativitet og nyskapning. Tema for årets camp er «demokrati og sosialt entreprenørskap». Demokratiet vårt er avhengig av kreativitet og nytenkning. Morgendagens løsninger mener vi dagens ungdom sitter på.

 

Ideen er at elevene jobber med å skape positiv endring for andre. Årets oppdrag har en lokal profil, med fokus på å utnytte lokale ressurser og skape bedre lokalsamfunn. Med utgangspunkt i hva de oppfatter som urettferdig i sitt nærmiljø skal de lage en forretningsidé for en sosial entreprenør bedrift. De blir også oppfordret til å tenke hvordan lokale ressurser kan utnyttes til å løse et nasjonalt eller internasjonalt problem.

 

-For Eidsvoll 1814 er dette et spennende og lærerikt samarbeid, sier leder av formidling, Anne Løvås. Museet skal i årene framover ha fokus på demokratlæring for barn og unge. Demokrati dreier seg om å skape gode liv og velfungerende samfunn. Dette skjer ikke av seg selv, vi må engasjere oss og sørge for at det blir slik! Demokratiet vårt er helt avhengig av at enkeltmennesker tar tak i ting de syns er urettferdig, og prøver å gjøre noe med det. Målet med Demokrati-campen er å stimulere til aktiv samfunnsdeltagelse, avslutter Løvås.

Det var til sammen 500 elever som har jobbet med oppgaven, kun 65 elever fikk delta i finalen på Eidsvollsbygningen. Vi ønsker å takke Einar Madsen (ordfører Eidsvoll), Eli Stensby (varaordfører Ullensaker), Anne Løvås (Eidsvoll 1814), Elin S. Andersen (politiker og eier av Tut og kjør fra Ullensaker) og Tonje Jensen (Epleslang Eidsvoll).