Kurs for veiledere til Økonomi og karrierevalg

Akershus · 02.september - 03.september 2019

Økonomi og karrierevalg er et program, som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. 

For å skape økt engasjement hos elevene har UE i samarbeid med Design Container og banker i hele landet utviklet en løsning som veksler mellom digitale og analoge virkemidler. En mobiltilpasset nettside inneholder oppgaver til elevene. Økonomi og karrierevalg er forankret i en ny overordnet del av læreplanen, og dekker de tverrfaglige temaene livsmestring og medborgerskap, samt kompetansemål i fagene utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk.