Elever fra Mandal videregående skole øverst på resultatlisten med app for bedre informasjonsflyt

Agder · 16 april 2015

Elever fra Mandal videregående skole øverst på resultatlisten med app for bedre informasjonsflyt

Vinner av Gründercampfinale i regi av Ungt Entreprenørskap Agder og GE Healthcare Lindesnes; Stian Simonsen, Torbjørn Hommen, Frida Askilsen og Lisbeth Liland fra Mandal videregående skole gratuleres av fabrikkdirektør Jorunn Gislefoss ved GE Healthcare i Lindesnes. Foto: Ungt Entreprenørskap Agder

Lindesnes Havhotell satte en flott ramme for Gründercampfinale torsdag 16. i regi av Ungt Entreprenørskap Agder og GE Healthcare Lindesnes. 

Nærmere 70 svært godt forberedte elever fra KVS Lyngdal og Mandal videregående skole utfordret seg selv gjennom presentasjon for dommerpanel bestående av representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv. Etter to innledende semifinaler, med ca. 400 deltakende elever, var det tilslutt en elevgruppe ved Mandal videregående skole som gikk til topps i konkurransen om beste problemløsning.

- Gründercamp er en form for treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en tidsavgrenset periode. Med vekt på samarbeid og kreativitet, utfordres elevene til å være nyskapende og løsningsorientert, sier Lill-Margrethe Stene, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Agder.

Det er viktig å synliggjøre fremtidige kompetansebehov for regionens ungdom, samt trigge interesse for spesifikke bransjer, yrker og fagområder. GE Healthcare i Lindesnes har også i denne sammenheng bidratt aktivt med aktuelle problemstillinger fra eget virke. Elevene kunne velge blant oppdrag relatert til effektivitet og intern kommunikasjon, automatisering av produksjonsprosesser, hvordan tiltrekke seg relevant kompetanse fra hele verden kombinert med fordeler ved å bo og leve i Lindesnes-/ Listerregionen, samt attraktivitet ved bransje/ bedrift med mange muligheter for faglig og personlig utvikling.

- Vi ønsker å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier gjennom å fremme entreprenørielle ferdigheter; kreativitet, personlig initiativ, samarbeidsevne, risikovilje og nytenkning. Ønsket effekt på sikt er økt etableringsrate gjennom innovativ produkt- og tjenesteutvikling, samt innovasjon og forretningsutvikling i etablert virksomhet, sier Aleksander Lien, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Agder.

Elevene hadde bearbeidet eget materiale og jobbet godt i perioden mellom innledende runder og finalen. Med kun en 4-minutters ‘pitch’ i møte med dommere stod elevenes presentasjonsteknikk svært sentralt, i tillegg til de kreative løsningene.

- GE Healthcare Lindesnes Fabrikker, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, bidrar til Gründercamp for de videregående skolene i regionen, og dette gjør vi for blant annet å presentere oss som en spennende bedrift for neste generasjon, gjøre oss kjent i nærområdet og få nyttige innspill til utfordringer vi har i det daglige arbeidet, sier Jorunn Gislefoss, fabrikkdirektørved GE Healthcare i Lindesnes. Gründercamp er også en mulighet for elever til å presentere seg selv for nærigslivet i nærområdet. Gründercamp er gøy og lærerikt og GE ønsker fortsatt å være bidragsyter i dette viktige arbeidet, sier Gislefoss.

2015 - Gründercampfinale GE Healtcare, Mandal vgs

 
 

2015 - Gründercampfinale GE Healtcare, KVS Lyngdal