Samarbeidspartnere: Finnmark

Våre hovedsamarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere 2020
Alle samarbeidspartnere

Finnmark er mulighetenes fylke, og for Finnmark fylkeskommune er det viktig å arbeid for å få unge mennesker til å velge vårt fylke som arbeidssted og bidra til en spennende utvikling av fylkets ressursrikdom.

Fylkeskommune har vært en av Ungt Entreprenørskap Finnmarks hovedsamarbeidspartnere siden 2003.

Vi er opptatt av at Nord-Norge skal ha et spennende og mangfoldig næringsliv. Derfor samarbeider vi med Ungt Entreprenørskap i Finnmark, Troms og Nordland. Gjennom Ungt Entreprenørskap får studenter og elever mulighet til å etablere og drive egen bedrift.

Sametinget, Sámediggi, er en av Ungt Entreprenørskap Finnmark hovedsamarbeidspartnere.

Sametinget har som mål å arbeide for et sterkt og allsidig næringsliv, et næringsliv som bygger på og som tar hensyn til samisk kultur, natur og miljø, og for et næringsliv. Dette danner grunnlag for livskraftige lokalsamfunn der mennesker ønsker å bo. Sametinget skal arbeide med tilretteleggende tiltak, herunder tilrettelegge for næringsutvikling. Ungt Entreprenørskap Finnmark kan være en sentral bidragsyter gjennom å tilby entreprenørskapsprogrammer til alle elever i Finnmark. All verdiskaping starter i skolen, og det er her innovatører formes og skapes.

Varanger Kraft er glad for å kunne bidra til at barn og unge i Øst Finnmark får mulighet til å bygge og styrke lokal identitet og gründerånd gjennom UEs entreprenørskapsprogrammer. For Finnmark er dette særdeles viktig. Vi står overfor en ny hverdag, med færre regioner og kompetanse i bevegelse. Samtidig holder vi til i en region med et stort verdiskapningspotensiale, hvor muligheten for bærekraftige satsninger innenfor blant annet vindkraft er fremtiden. VI er glade for å kunne gi et bidrag, gjennom vårt samarbeid, for å sikre satsing og prioritet i Finnmark. Et samarbeid som kommer elevene og samfunnet for øvrig til gode.